วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2564
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนวัดแม่กะ

เข้าสู่หน้าหลัก