ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนวัดแม่กะ
เลขที่ - หมู่ที่ 3   ตำบลแม่แตง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 0818812084
http://www.wmkschool.ac.th/contact
Email : watmaeka@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/WMKschool