ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 66
วันที่ 3 -5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวัดแม่กะ โดย นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ นำนักเรียน และคณะครูผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับภาคเหนือ (ระดับชาติ) ผลการแข่งขัน 1.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดแม่กะ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65
วันที่ 28 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดแม่กะ นำโดย นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ เข้ารับมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน พร้อมด้วย นางณพิชญา นิติคุณชัย นางสาวศศิประภา ชมถิ่น นางสาวเยาพา มาน้อย รับมอบ
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต โดยวิธีฌฉาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
การอบรเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. (ว.PA) และความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยชั้นเรียน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกับข้อตกลงในการพัฒนา ว.Pa
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ พร้อมด้วยคณะครู ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom meeting
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
ประชุมชี้แจงการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Performance Agreement : PA ) และการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 1 ตุลาคม 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ zoom meeting
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
เนตรนารี จำนวน 9 นาย เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
เฝ้ารับเสด็จฯ ร่วมพิธีทบทวนปฏิญาณและสวนสนามประจำปี 2565 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดแม่กะ ซึ่งเป็นตัวแทนแกนนำระดับจังหวัดเชียงใหม่ เข้านิเทศติดตาม การจัดฝึกอบรมลุกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบรางวัลเหรียญทอง " โครงการระดมคลังสมอง ความคิดสร้างสรรค์มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 "
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ 2 และทำการนิเทศติดตามความพร้อมในการบริหารจันทร์จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทารระดับบสถานศึกษา โรงเรียนบ้านต้นลุง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
ผอ.โรงเรียนรับการประเมินประการปฏิบัติงาน รอบที่ 1
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ขอบคุณธารน้ำใจสนับสนุนชุดตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65