ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดแม่กะ
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 65
หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนวัดแม่กะ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 65
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียน และ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับคืนเอกสาร แบบฝึกหัด ของนักเรียนที่ได้รับในสัปดาห์ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 2
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
วันที่ 2–6 สิงหาคม 2564 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 แจกอาหารเสริม (นม) สำหรับดื่มในเดือนสิงหาคม และ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับคืนเอกสาร แบบฝึกหัด ของนักเรียนที่ได้รับในสัปดาห์ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
วันที่ 9–13 สิงหาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มต่อเนื่อง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 64
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับคืนเอกสาร แบบฝึกหัด
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
วันที่ 26–30 กรกฎาคม 2564 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
วันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2654 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สัปดาห์ที่ 2ระหว่างวันที่ 19–23 กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนวัดแม่กะร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วันแม่กะหลวง วัดตีนธาตุ วัดพระธาตุศรีวิชัย วัดสันปูเลย และ วัดม่วงชุม
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดแม่กะรับมอบเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลง มูลค่า 25,000บาท จากการสนับสนุนงบประมาณจาก “คุณปริญญา แหลมทองสวัสดิ์”
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับคืนเอกสาร แบบฝึกหัด
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
แจ้งข่าวสารโรงเรียนวัดแม่กะ ผู้ปกครองมารับส่งเอกสารประกอบการเรียนในวันจันทร์ที่ 26 ก.ค.64 -เวลา 9.00-11.00 น. ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.6 -เวลา 13.00-15.00 น. ระดับชั้น ป.3 ป.4 ป.5
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนสอนแบบ ON HAND ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
การนิเทศ การเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนวัดแม่กะ
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64
การประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอำเภอแม่แตง
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 64