กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเพ็ญพรรณ ชมถิ่น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0898359426
อีเมล์ : penphun2504@gmail.com