ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า Social Network มีผลกระทบต่อการเรียนอย่างไร
สมาธิในการเรียนน้อยลง
เวลาในการอ่านหนังสือน้อยลง
เกรดเฉลี่ยลดลง
ดูผลโหวด
Social Network ที่ใช้
Facebook
Twitter
Line
อื่นๆ
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/05/2020
ปรับปรุง 23/10/2020
สถิติผู้เข้าชม 21885
Page Views 24537
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเวียงพร้าววิทยา ทุ่งหลวง พร้าว
2 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ น้ำแพร่ พร้าว
3 โรงเรียนสหกรณ์ดำริสาขาบ้านป่าอ้อ น้ำแพร่ พร้าว
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยา น้ำแพร่ พร้าว
5 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง บ้านโป่ง พร้าว
6 โรงเรียนบ้านป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว
7 โรงเรียนบ้านต้นรุง ป่าตุ้ม พร้าว
8 โรงเรียนพร้าวบูรพา ป่าตุ้ม พร้าว
9 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม ป่าตุ้ม พร้าว
10 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ ป่าไหน่ พร้าว
11 โรงเรียนบ้านสันยาว ป่าไหน่ พร้าว
12 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา ป่าไหน่ พร้าว
13 โรงเรียนบ้านสันกลาง ป่าไหน่ พร้าว
14 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง สันทราย พร้าว
15 โรงเรียนบ้านหนองปิด สันทราย พร้าว
16 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สันทราย พร้าว
17 โรงเรียนบ้านสันปง สันทราย พร้าว
18 โรงเรียนบ้านเขื่อนผาก เขื่อนผาก พร้าว
19 โรงเรียนพร้าววิทยาคม เขื่อนผาก พร้าว
20 โรงเรียนบ้านห้วยบง เขื่อนผาก พร้าว
21 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา เขื่อนผาก พร้าว
22 โรงเรียนอนุบาลปัญญาเพ็ญ เวียง พร้าว
23 โรงเรียนอนุบาลพรชัย เวียง พร้าว 053 - 889488
24 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง เวียง พร้าว
25 โรงเรียนประดู่วิทยา แม่ปั๋ง พร้าว
26 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง แม่ปั๋ง พร้าว
27 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง แม่ปั๋ง พร้าว
28 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ แม่แวน พร้าว
29 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ แม่แวน พร้าว
30 โรงเรียนบ้านหลวง โหล่งขอด พร้าว
31 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด โหล่งขอด พร้าว
32 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม บ่อแก้ว สะเมิง
33 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง บ่อแก้ว สะเมิง
34 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว สะเมิง
35 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู บ่อแก้ว สะเมิง
36 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ บ่อแก้ว สะเมิง
37 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า บ่อแก้ว สะเมิง
38 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สาขาบ้านห้วยเต่า บ่อแก้ว สะเมิง
39 โรงเรียนวัดยั้งเมิน ยั้งเมิน สะเมิง
40 โรงเรียนบ้านแม่แว ยั้งเมิน สะเมิง
41 โรงเรียนบ้านอังคาย ยั้งเมิน สะเมิง
42 โรงเรียนบ้านปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง
43 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ ยั้งเมิน สะเมิง
44 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง
45 โรงเรียนวัดบ้านป้อก สะเมิงเหนือ สะเมิง
46 โรงเรียนวัดแม่แพะ สะเมิงเหนือ สะเมิง
47 โรงเรียนบ้านป่าลาน สะเมิงเหนือ สะเมิง
48 โรงเรียนวัดโป่งกวาว สะเมิงเหนือ สะเมิง
49 โรงเรียนวัดแม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง
50 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สะเมิงใต้ สะเมิง
51 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สะเมิงใต้ สะเมิง
52 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สะเมิงใต้ สะเมิง
53 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก สะเมิงใต้ สะเมิง
54 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ สะเมิงใต้ สะเมิง 053-378088
55 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ สะเมิงใต้ สะเมิง
56 โรงเรียนวัดน้ำริน สะเมิงใต้ สะเมิง
57 โรงเรียนวัดอมลอง แม่สาบ สะเมิง
58 โรงเรียนวัดปางเติม แม่สาบ สะเมิง
59 โรงเรียนบ้านนากู่ แม่สาบ สะเมิง
60 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน แม่สาบ สะเมิง
61 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า แม่สาบ สะเมิง
62 โรงเรียนบ้านขุนสาบ แม่สาบ สะเมิง
63 โรงเรียนบ้านโปง ป่าไผ่ สันทราย
64 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ป่าไผ่ สันทราย (053)492002
65 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ป่าไผ่ สันทราย 053-499134
66 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ป่าไผ่ สันทราย
67 โรงเรียนบ้านเมืองขอน ป่าไผ่ สันทราย
68 โรงเรียนบ้านศรีวังธาร ป่าไผ่ สันทราย
69 โรงเรียนอนุบาลสันทราย สันทรายน้อย สันทราย
70 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย สันทรายน้อย สันทราย
71 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สันทรายน้อย สันทราย
72 โรงเรียนบ้านสันคะยอม สันทรายน้อย สันทราย
73 โรงเรียนอนุบาลพงษ์พิกุล สันทรายหลวง สันทราย
74 โรงเรียนอนุบาลวรศิลป์ สันทรายหลวง สันทราย
75 โรงเรียนสันทรายหลวง สันทรายหลวง สันทราย
76 โรงเรียนอนุบาลวีรยา สันทรายหลวง สันทราย
77 โรงเรียนบ้านหลักปัน สันนาเม็ง สันทราย 053-398817
78 โรงเรียนบ้านป่าก้าง สันป่าเปา สันทราย
79 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร สันพระเนตร สันทราย
80 โรงเรียนบ้านสันศรี สันพระเนตร สันทราย
81 โรงเรียนบ้านนางเหลียว หนองจ๊อม สันทราย
82 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ หนองจ๊อม สันทราย
83 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน หนองจ๊อม สันทราย
84 โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ หนองจ๊อม สันทราย
85 โรงเรียนบ้านสหกรณ์นิคม หนองหาร สันทราย
86 โรงเรียนบ้านแม่เตาไห หนองหาร สันทราย
87 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม หนองหาร สันทราย
88 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าเก็ด หนองหาร สันทราย
89 โรงเรียนบ้านป่าบง หนองหาร สันทราย
90 โรงเรียนบ้านหนองหาร หนองหาร สันทราย
91 โรงเรียนอนุบาลขวัญดรุณ หนองหาร สันทราย
92 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง หนองหาร สันทราย 053 498987
93 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ หนองหาร สันทราย (053) 498316
94 โรงเรียนบ้านดงเจริญชัย หนองแหย่ง สันทราย
95 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองแหย่ง สันทราย
96 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ หนองแหย่ง สันทราย 053255809
97 โรงเรียนบ้านบวกเปา หนองแหย่ง สันทราย
98 โรงเรียนบ้านหัวฝาย เมืองเล็น สันทราย
99 โรงเรียนบ้านโป่ง แม่แฝก สันทราย
100 โรงเรียนบ้านร่มหลวง แม่แฝก สันทราย
101 โรงเรียนบ้านศรีงาม แม่แฝก สันทราย
102 โรงเรียนบ้านแม่แต แม่แฝก สันทราย
103 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ แม่แฝก สันทราย
104 โรงเรียนบ้านโป่ง สาขาบ้านห้วยแก้ว แม่แฝก สันทราย
105 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สาขาบ้านพระธาตุ แม่แฝก สันทราย
106 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว แม่แฝกใหม่ สันทราย
107 โรงเรียนบ้านแม่แฝก แม่แฝกใหม่ สันทราย
108 โรงเรียนบ้านน้ำริน ขี้เหล็ก แม่ริม
109 โรงเรียนบ้านซาง ขี้เหล็ก แม่ริม
110 โรงเรียนบ้านต้นขาม ขี้เหล็ก แม่ริม
111 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กน้อย ขี้เหล็ก แม่ริม
112 โรงเรียนบ้านสันคะยอม ขี้เหล็ก แม่ริม
113 โรงเรียนอนุบาลดรุณเกษม ขี้เหล็ก แม่ริม
114 โรงเรียนชุมชนบ้านขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็ก แม่ริม
115 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ดอนแก้ว แม่ริม
116 โรงเรียนบ้านพระนอน ดอนแก้ว แม่ริม
117 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย ดอนแก้ว แม่ริม
118 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ดอนแก้ว แม่ริม
119 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 ริมเหนือ แม่ริม
120 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส ริมใต้ แม่ริม 053297250
121 โรงเรียนบ้านขอนตาล ริมใต้ แม่ริม
122 โรงเรียนวัดทรายมูล ริมใต้ แม่ริม (053)297413
123 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ริมใต้ แม่ริม
124 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ริมใต้ แม่ริม
125 โรงเรียนบ้านริมใต้ ริมใต้ แม่ริม
126 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สะลวง แม่ริม
127 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สะลวง แม่ริม
128 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สะลวง แม่ริม
129 โรงเรียนบ้านนาหืก สะลวง แม่ริม
130 โรงเรียนบ้านสะลวงใน สะลวง แม่ริม
131 โรงเรียนบ้านหนองอาบช้าง สันโป่ง แม่ริม
132 โรงเรียนสถาบันการเรียนรู้เขตพื้นที่การศึกษา สันโป่ง แม่ริม
133 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว สันโป่ง แม่ริม
134 โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส สันโป่ง แม่ริม
135 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน ห้วยทราย แม่ริม 053301032
136 โรงเรียนวัดวาลุการาม ห้วยทราย แม่ริม
137 โรงเรียนตรีทศ ห้วยทราย แม่ริม
138 โรงเรียนบ้านวังป้อง เหมืองแก้ว แม่ริม
139 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง เหมืองแก้ว แม่ริม
140 โรงเรียนบ้านน้ำต้น เหมืองแก้ว แม่ริม
141 โรงเรียนบ้านดอนตัน เหมืองแก้ว แม่ริม
142 โรงเรียนบ้านแม่สา แม่สา แม่ริม
143 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ แม่สา แม่ริม
144 โรงเรียนบ้านป่าม่วง แม่แรม แม่ริม
145 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 8 แม่แรม แม่ริม
146 โรงเรียนบ้านปางไฮ แม่แรม แม่ริม
147 โรงเรียนบ้านแม่แมะ แม่แรม แม่ริม
148 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 แม่แรม แม่ริม
149 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง แม่แรม แม่ริม
150 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน โป่งแยง แม่ริม 053879229
151 โรงเรียนบ้านบวกจั่น โป่งแยง แม่ริม
152 โรงเรียนบ้านปงไคร้ โป่งแยง แม่ริม
153 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 โป่งแยง แม่ริม
154 โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอก โป่งแยง แม่ริม
155 โรงเรียนบ้านกองแหะ โป่งแยง แม่ริม
156 โรงเรียนอนุบาลอำไพ แม่แตง
157 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน กื้ดช้าง แม่แตง
158 โรงเรียนบ้านต้นขาม กื้ดช้าง แม่แตง
159 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด กื้ดช้าง แม่แตง
160 โรงเรียนบ้านแม่ขะจาน ขี้เหล็ก แม่แตง
161 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา ขี้เหล็ก แม่แตง
162 โรงเรียนวัดห้วยไร่ ขี้เหล็ก แม่แตง
163 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ขี้เหล็ก แม่แตง
164 โรงเรียนบ้านปางเปา ขี้เหล็ก แม่แตง
165 โรงเรียนวัดทรายมูล ขี้เหล็ก แม่แตง
166 โรงเรียนอนุบาลเมฆขจร ขี้เหล็ก แม่แตง
167 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ ขี้เหล็ก แม่แตง
168 โรงเรียนบ้านใหม่ ช่อแล แม่แตง
169 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ช่อแล แม่แตง
170 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ช่อแล แม่แตง
171 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรือง ช่อแล แม่แตง
172 โรงเรียนบ้านช้างใน บ้านช้าง แม่แตง
173 โรงเรียนบ้านแม่เลิม บ้านเป้า แม่แตง
174 โรงเรียนบ้านก๊างหงส์ บ้านเป้า แม่แตง
175 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ บ้านเป้า แม่แตง
176 โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง บ้านเป้า แม่แตง
177 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร บ้านเป้า แม่แตง
178 โรงเรียนบ้านแม่แมม ป่าแป๋ แม่แตง
179 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ป่าแป๋ แม่แตง
180 โรงเรียนบ้านปางลัน ป่าแป๋ แม่แตง
181 โรงเรียนบ้านป่ายางหนาด ป่าแป๋ แม่แตง
182 โรงเรียนบ้านผาเด็ง ป่าแป๋ แม่แตง
183 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา ป่าแป๋ แม่แตง
184 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง
185 โรงเรียนบ้านท่าผา ป่าแป๋ แม่แตง
186 โรงเรียนบ้านแม่เลา ป่าแป๋ แม่แตง
187 โรงเรียนบ้านแม่แสะ ป่าแป๋ แม่แตง
188 โรงเรียนวัดท่าข้าม สาขาม้งชุ่มเย็น สบเปิง แม่แตง
189 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สบเปิง แม่แตง
190 โรงเรียนบ้านผาหมอน สบเปิง แม่แตง
191 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง สบเปิง แม่แตง
192 โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง สบเปิง แม่แตง
193 โรงเรียนสบเปิงวิทยา สบเปิง แม่แตง
194 โรงเรียนวัดท่าข้าม สบเปิง แม่แตง 053 995038
195 โรงเรียนบ้านปางฮ่างสาขาผาแตก สบเปิง แม่แตง
196 โรงเรียนบ้านหนองก๋าย สันป่ายาง แม่แตง
197 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม สันป่ายาง แม่แตง
198 โรงเรียนบ้านเอียก สันป่ายาง แม่แตง
199 โรงเรียนสันป่าตึงวิทยาคาร สันป่ายาง แม่แตง
200 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร สันป่ายาง แม่แตง
201 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สันมหาพน แม่แตง
202 โรงเรียนหนองหล่มวิทยาคาร สันมหาพน แม่แตง
203 โรงเรียนบ้านป่าบงห้วยฮ่าง สันมหาพน แม่แตง
204 โรงเรียนบ้านเด่น อินทขิล แม่แตง
205 โรงเรียนวัดหนองออน อินทขิล แม่แตง
206 โรงเรียนม่วงคำประชานุกูล อินทขิล แม่แตง
207 โรงเรียนบ้านปางกว้าง อินทขิล แม่แตง
208 โรงเรียนบ้านสันป่าตอง อินทขิล แม่แตง
209 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ อินทขิล แม่แตง
210 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อินทขิล แม่แตง 0-5384-3200
211 โรงเรียนบ้านปง อินทขิล แม่แตง
212 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อินทขิล แม่แตง
213 โรงเรียนบ้านหางดง อินทขิล แม่แตง
214 โรงเรียนอนุบาลรัตนา อินทขิล แม่แตง
215 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า เมืองก๋าย แม่แตง
216 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สาขาบ้านม่อนเงาะ เมืองก๋าย แม่แตง
217 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย เมืองก๋าย แม่แตง
218 โรงเรียนหัวฝายวิทยาคาร แม่หอพระ แม่แตง
219 โรงเรียนวัดป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง
220 โรงเรียนวัดนาเม็ง แม่หอพระ แม่แตง
221 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม แม่หอพระ แม่แตง
222 โรงเรียนวัดแม่หอพระ แม่หอพระ แม่แตง
223 โรงเรียนบ้านผึ้ง แม่หอพระ แม่แตง
224 โรงเรียนภูดินวิทยา แม่หอพระ แม่แตง
225 โรงเรียนบ้านแม่นาป้าก แม่หอพระ แม่แตง
226 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แม่แตง แม่แตง
227 โรงเรียนวัดแม่กะ แม่แตง แม่แตง 0818812084
228 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง แม่แตง แม่แตง 66811628193