รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดแม่กะ
เลขที่ - หมู่ที่ 3   ตำบลแม่แตง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 0818812084 เบอร์แฟกส์ ไม่มี
Email : watmaeka@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :