ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดแม่กะ
เลขที่ - หมู่ที่ 3   ตำบลแม่แตง  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
เบอร์โทรศัพท์ 0818812084 เบอร์โทรสาร ไม่มี
Email : watmaeka@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/WMKschool


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน