ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด
นางสาวศิริยา  อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดแม่กะ ได้จัด "กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีต้านภัยยาเสพติด"  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจแม่แตง ปละครูตำรวจ D.A.R.E มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและชนิดของนาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,21:37   อ่าน 361 ครั้ง