ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเกมส์และกีฬาต้านภัยยาเสพติด
นางสาวศิริยา  อิทกาโมทย์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนวัดแม่กะได้จัดกิจกรรม "เกมส์และกีฬาต้านภัยยาเสพติด" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีทั้งการแข่งกีฬาวอล์เลย์บอลและวิ่งผลัดโยนบอลลงห่วง
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,22:28   อ่าน 239 ครั้ง