ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดแม่กะ รับการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สู่การปฏิบัติสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,21:10   อ่าน 193 ครั้ง