ภาพกิจกรรม
นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2564,20:13   อ่าน 382 ครั้ง