ภาพกิจกรรม
นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดแม่กะ ซึ่งเป็นตัวแทนแกนนำระดับจังหวัดเชียงใหม่ เข้านิเทศติดตาม การจัดฝึกอบรมลุกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดแม่กะ ซึ่งเป็นตัวแทนแกนนำระดับจังหวัดเชียงใหม่ เข้านิเทศติดตาม การจัดฝึกอบรมลุกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวมานิตา สิงห์คำ และ นายณัฐพงษื วิริยา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรายวิชาหลักการและวิธีโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน904 ให้กับลูกเสือ เนตนารี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดแม่กะ ซึ่งเป็นตัวแทนแกนนำระดับจังหวัดเชียงใหม่ เข้านิเทศติดตาม การจัดฝึกอบรมลุกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา พร้อมด้วย นาง
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดแม่กะ ซึ่งเป็นตัวแทนแกนนำระดับจังหวัดเชียงใหม่ เข้านิเทศติดตาม การจัดฝึกอบรมลุกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา พร้อมด้วย นาง
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,13:27   อ่าน 162 ครั้ง