ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการศิริยา อินทกาโมทย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลโล่เหรียญทอง
ผู้อำนวยการศิริยา อินทกาโมทย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลโล่เหรียญทอง "โครงการระดมคลังสมองความคิดสร้างสรรค์มาตราด้านความปลอดภัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 " ในผลงานที่ชื่อว่า กิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้าน DMHTT MODEL จากกระทรวงศึกษาธิการและมูลนิธิเสนาะ อูนากูล
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2565,13:42   อ่าน 152 ครั้ง