ภาพกิจกรรม
การอบรเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. (ว.PA) และความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยชั้นเรียน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกับข้อตกลงในการพัฒนา ว.Pa
การอบรเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. (ว.PA) และความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยชั้นเรียน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกับข้อตกลงในการพัฒนา ว.Pa
การอบรเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. (ว.PA) และความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยชั้นเรียน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนกับข้อตกลงในการพัฒนา ว.Pa
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,08:50   อ่าน 257 ครั้ง