ภาพกิจกรรม
น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
วันที่ 5 ธันวาคม 2565  เมื่อเวลา 08.30 น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธี นางทิพย์วรรณ์ นันตาสาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่แตง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ข้าราชการตำรวจ ทหารในพื้นที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่แตง นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรในพื้นที่อำเภอแม่แตง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดังกล่าว ทั้งสิ้น 50 หน่วยงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2565,15:37   อ่าน 152 ครั้ง