ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ พร้อมด้วยคณะครู ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom meeting
วันที่ 8 กรกฎาคมพ.ศ. 2565 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ พร้อมด้วยคณะครู ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม zoom meeting โดยนางสาวส้มโอ อ่องประกฤิต ศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดีถอดบทเรียน Best. Practice ครู ผู้บริหาร กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,11:22   อ่าน 112 ครั้ง