ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
แจ้งข่าวสารโรงเรียนวัดแม่กะ ผู้ปกครองมารับส่งเอกสารประกอบการเรียนในวันจันทร์ที่ 26 ก.ค.64 -เวลา 9.00-11.00 น. ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.6 -เวลา 13.00-15.00 น. ระดับชั้น ป.3 ป.4 ป.5
แจ้งข่าวสารโรงเรียนวัดแม่กะ
1.ผู้ปกครองมารับส่งเอกสารประกอบการเรียนในวันจันทร์ที่ 26 ก.ค.64
 
-เวลา 9.00-11.00 น. ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.6
-เวลา 13.00-15.00 น. ระดับชั้น ป.3 ป.4 ป.5
 
2.ผู้ปกครองเตรียมบัตรประชาชน (นำมาถ่ายเอกสารที่โรงเรียนได้) หรือสำเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ มาให้ครูประจำชั้น เพื่อเตรียมตั้งเบิกค่าอาหารกลางวัน
 
หมายเหตุ
สำเนาบัตรประชาชนที่นำมาต้องตรงกับผู้ปกครองที่มารับเงิน และต้องเป็นผู้ปกครองที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วยเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ฝากผู้ปกครองท่านอื่นมารับแทน ครับ
ขอความร่วมมือผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 12 ครั้ง