ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียน และ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือเรียน
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกคองนักเรียน และ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับคืนเอกสาร แบบฝึกหัด ของนักเรียนที่ได้รับในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อทำการตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการจัดทำคลิปวิดีโอการสอน และ สื่อประกอบการสอน ส่งให้นักเรียนผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประจำสัปดาห์ที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 648 ครั้ง