ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับคืนเอกสาร แบบฝึกหัด ของนักเรียนที่ได้รับในสัปดาห์ที่ผ่านมา
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand โดยการแจกเอกสารประกอบการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และหนังสือเรียน ให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับคืนเอกสาร แบบฝึกหัด ของนักเรียนที่ได้รับในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อทำการตรวจสอบ ประเมินผลการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการจัดทำคลิปวิดีโอการสอน และ สื่อประกอบการสอน ส่งให้นักเรียนผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประจำสัปดาห์ที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,00:00   อ่าน 611 ครั้ง