ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่กะ คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดแม่กะ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบปกติ (on site)
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 65
เตรียมความพร้อมเปิดเรียนรูปแบบปกติ On site
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
มอบเกียรติบัตร "เด็กดีศรีแม่กะ" และ ทุนการศึกษา "ทุนศรีดวงแก้ว" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 65
กิจกรรมวันคริสต์มาศและส่งท้ายปี
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 65
คารวะและสวัสดีปีใหม่ 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและที่ปรึกษาโรงเรียนวัดแม่กะ
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
นางสาวจันทวี ทาเกิด ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู เข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนและมีวิทยฐานะชำนาญการ (ค.ศ.2) จากคณะกรรมการการประเมินตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
ผู้อำนวยการอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การสอนในรูปแบบ On hand ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 สัปดาห์ที่ 9
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การสอนในรูปแบบ On hand ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 สัปดาห์ที่ 10
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 64
คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดแม่กะ เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทบกวนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู”
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 64
การแจกอาหารเสริม(นม) และ แจกเอกสาร ใบงาน On hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 9
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การสอนในรูปแบบ On hand ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 สัปดาห์ที่ 8
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
โรงเรียนวัดแม่กะเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
การแจกเอกสาร ใบงาน On hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 8
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
การอบรม “กิจกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2”
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การสอนในรูปแบบ On hand ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 สัปดาห์ที่ 7
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
การแจกเอกสาร ใบงาน On hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 7
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม การสอนในรูปแบบ On hand ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 สัปดาห์ที่ 6
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
การแจกเอกสาร ใบงาน On hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สัปดาห์ที่ 6
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 64