ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัดแม่กะ ซึ่งเป็นตัวแทนแกนนำระดับจังหวัดเชียงใหม่ เข้านิเทศติดตาม การจัดฝึกอบรมลุกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 65
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับมอบรางวัลเหรียญทอง " โครงการระดมคลังสมอง ความคิดสร้างสรรค์มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสถานการณ์โควิด 19 "
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ 2 และทำการนิเทศติดตามความพร้อมในการบริหารจันทร์จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทารระดับบสถานศึกษา โรงเรียนบ้านต้นลุง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 65
ผอ.โรงเรียนรับการประเมินประการปฏิบัติงาน รอบที่ 1
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ขอบคุณธารน้ำใจสนับสนุนชุดตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
แสดงความยินดีครูและนักเรียนรับมองรางวัลทางลูกเสือ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
สำรวจนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวัดแม่กะ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานบำเพ็ญกุศลศพ “พระครูกัลยาณวัตรสุนทร”
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ขอบคุณธารน้ำใจสนับสนุนชุดตรวจ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
โรงเรียนวัดแม่กะ จิตอาสา ทำแนวกันไฟ
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดแม่กะ
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
แสดงความยินดีครูได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
รับการตรวจเยี่ยม
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
รับการตรวจเยี่ยม
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65