ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (อ่าน 45) 14 มี.ค. 64
สอบ O-net ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดแม่กะ (อ่าน 22) 14 มี.ค. 64
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 138) 31 ส.ค. 63
กิจกรรมสภานักเรียนต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 138) 31 ส.ค. 63
กิจกรรมเกมส์และกีฬาต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 128) 31 ส.ค. 63
โรงเรียนวัดแม่กะ นำโดย นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับมอบรางวัลคนดีศรีเชียงใหม่ (อ่าน 150) 25 ส.ค. 63
งาน เสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือ เครื่อข่ายคุณภาพการศึกษาแม่แตง 2 (อ่าน 146) 24 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมงาน symposium และ เสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนระบบการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 21 สิงห (อ่าน 121) 11 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติห (อ่าน 161) 29 ก.ค. 63
ประกาศการรับสมัครสรรหาบุคคลจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา (อ่าน 136) 23 ก.ค. 63
ขอบคุณ ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดแม่กะ ปันน้ำใจ บริจาคเจลล้างมือ และแอลกอฮอล์ (อ่าน 140) 15 ก.ค. 63
การนัดหมายผู้ปกครอง รับแบบเรียนสำเร็จรูป DLTV (อ่าน 160) 31 พ.ค. 63