กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนฤมล กระจ่างโฉม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0850387262

นางสาวนิตยา ชัยมงคล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 065-4987949
อีเมล์ : nittaya54259@gmail.com