ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเยาวพา มาน้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5