กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจันทวี ทาเกิด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 084-6116757
อีเมล์ : nuy_lovely99@hotmail.com

นายธนะกานต์ ภูมิมาลา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 096-9603260
อีเมล์ : Tanakarn21@gmail.com