กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายณัฐพงษ์ วิริยา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0805007414
อีเมล์ : taek_nat@hotmail.com

นางณพิชญา นิติคุณชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0636613662
อีเมล์ : nitikhunchai.waree@gmail.com