กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิรินทิพย์ สุวรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 081- 0307748
อีเมล์ : suwan_s2527@hotmail.com