ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธณกร ม่วงเล็ก
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6