ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดแม่กะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2565,21:48  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดแม่กะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2565,21:44  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..